همه چيز در مورد خوشنويسي

 درويش عبدالمجيد طالقاني

ميرزا غلامرضا

تعليق - خواجه اختيار

سياه مشق ميرزا غلامرضا

ميرعماد

تصاويري از مجموعه پيله چي


گلها همه سر زخاك بيرون كردند   الا گل من كه سر فرو برد به خاك
دلقت به چه كار آيد و تسبيح و مرقع

قبله عشق يكي باشد وسر...-- عباسي 

كه شرط عشق بود دل يكي و يار يكي...- مير علي

لب سؤال سزاوار بخيه بيشتر است... چرا بخرقه خود بخيه ميزند درويش

ميرزاغلامرضا

شكسته نستعليق: عبدالمجيد طالقاني

darvish abdolmajid taaleqaani

 جناب مشعشعی در پشت قطعه جمله‌ای در تاءیید انتساب قطعه به درویش مرقوم کرده، ostad reza moshashaeامضا نموده‌ و مهر زده ا‌ست.
شعر تحریرشده در این اثر
از غزلیّات ناب مرحوم سعدی شیرازی است

 مطلع شعر از این قرار است:
 

«خوش می‌رود این پسر که برخاست
سروی است چنین که می‌رود راست»تذهیب قطعه ظاهراً کار تذهیب‌کار
قزوینی «پیمان گلکار» و با طلا صورت گرفته است.
تلاش شده که تذهیب «همزمان» و «کهنه» جلوه کند،
به قدمت اثر لطمه نزده و به قیمت آن بیفزاید.

 

 

 


شكسته نستعليق : استاد عطارچيان

 قطعه‌خط شکسته‌نستعلیق به قلم و رقم استاد محمدحسین عطارچیان
 attarcheian attarchian
از اساتید خوش‌شیوه و خوش‌پنجه‌ی خط شکسته
که به شیوه‌ی مرحوم درویش عبدالمجید طالقانی می‌نویسد و این سبک و سیاق را ترویج می‌کند. قطعه‌ی حاضر به شکل بداهه خوشنویس قمیحسن اعرابی نوشته شده است.

« هوالمستعان دوست ستوده‌خصال هنرمند ارجمند شکسته‌نویس زبده جناب آقای حسن اعرابی که مشتاق فراگیری مکتب اصیل و ماندگار حضرت استادی درویش عبدالمجید طالقانی می‌باشند و با تحریر دستخط زیبایی شیفتگی خود را به این مکتب عیان داشته‌اند و با تشریف‌فرمایی به تهران به همراه شاگردان و هنرجویان مستعد خود اشتیاق و علاقمندی را برای پیروی از مکتب اصیل ابراز نموده و با کمال مسرت شاگردان ممتاز خود را برای اتصال به این حلقه ماندگار تشویق و ترغیب می‌نمایند از حضرت سبحانی توفیق همگان را در پیروی از آثار آن استاد کل و اشاعه آن مکتب فراگیر آرزومندم محمدحسین عطارچیان ۵۶۴ »
                                                                                        

شكسته نستعليق : ملك زاده

قطعه‌خط شکسته‌نستعلیق اثر استاد مجتبی ملک‌زاده
از اساتید شکسته‌نستعلیق معاصر که با رویکرد به سبک و شیوه‌ی مرحوم سید علی‌اکبر گلستانه شکسته می‌نویسد

 تذهیب اثر را خانم پروانه عسکری انجام داده است.

اين قطعه به ۲۵۰ هزار تومان به محمود حبیب‌اللهی فروخته شد.

 

 

 

 

 
سيد علي اكبر گلستانه : 

اين عکس از یکی از خطوط درجه‌ی یک شکسته‌نویس نابغه : سید علی‌اکبر گلستانه بیتی از سعدی شیرازی که می‌فرماید:
ای که نصیحتم کنی کز پی نیکوان مرو / عشق حقیقت است اگر حمل مجاز می‌کنی
در این اثر شکسته‌نستعلیق که به سال ۱۳۱۶ قمری تحریر شده،
 کاتب، کلمه‌ی «اگر» را جا انداخته است.


 قطعه‌ی بسیار ناب و نفیسی است و حال و ترکیب خوبی دارد.

 ***
از این قرار است: «به توجهات بلانهایات ما اطلاع یافته بداند که چون سید ادریس جوانیست به حسب صورت و معنی مستعد غریب این ولایت بنابر این به عهده شما فرمودیم که از احوالش بواجبی خبردار بوده فضائل و کمالاتی که از لوازم باشد فضائل و کمالاتی که لازم بوده باشد تعلیم وی نموده و از اعمال و اطواری که دون ضابطه شرع انور باشد محترز بوده نحوی نماید که بعون الله در قلیل سالی فاضل و صاحب کمال مربوطی شود و طریق مومی‌الیه آنکه بیکاری و فارغبالی را جایز ندانسته سعی و اهتمام بعمل آورده صاحب مرتبه مدتی بود که مشق نکرده بودم لهذا بجهت امتثال امر مخدوم خود تحریر نمود بدنوشتن امید عفو  است.»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شكسته از مهدي خان شقاقي معلم خط پسران فتحعليشاه قاجار

نمی‌داند مرا چون می‌تپد دل / کسی کو را نه در خون می‌تپد دل

                                                                                                                               

خط شكسته : ميرزا كوچك خان 
شكسته : استاد عطارچيان

 
عبدالمجيد طالقانيگلستانه

بیت از حافظ:
دل دادمش به مژده و خجلت همی برم / زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

 
 
دوسطری نگاشته‌شده توسط مرحوم سید علی‌اکبر گلستانه

قطعه‌خط شکسته از سید علی‌اکبر گلستانه / ۱۳۱۷ قمری 
محمد حسين طباطبايي
 
 
شكسته با چاشني تعليق 
 
 
نستعليق قديمي با چاشني شكسته
 
 
شكسته قديمي
جان به قید تنم از کوی کسی افتاده است / بلبلی از چمنی در قفسی افتاده است

شكسته قديميشكسته : نائينيسوزه حمد شكسته

+ ---  ---   ---   |